תקנים

תקנים

תעודת פלטינה   תעודת הפלטינה הוענקה למשקר לאור קבלת 4 תקני ISO המפורטים מטה.
תעודת ISO_45001_2018   תעודת ISO 45001-2018 מערכת בריאות ובטיחות בתעסוקה. המערכת מבקרת את תהליכי העבודה בנושא בטיחות העובד בכל תחומי העיסוק בחברה.
תעודת ISO_14001_2015   ISO_14001_2015 מערכת ניהול סביבה. מערכת בין לאומית המבקרת תהליכי עבודה מוגדרים בנושא אחריות סביבתית, מתוך החלטה לצמצם את הפגיעה בסביבה הנגרמת במהלך הפעילות העסקית של החברה.

תעודת ISO_9001_2015

 

ISO_9001_2015 מערכת ניהול איכות. מערכת בין לאומית המבקרת תהליכי עבודה איכותיים מוגדרים ומוסדרים, באמצעות שיפור מתמיד ע"י ביצוע מבדקים, פעולות מתקנות ועוד.

תעודת ISO-9301

 

ISO-9301 ניהול צי רכב

 


משקר גיבשה מדיניות ברורה המנחה את כל עובדיה לפעול באופן בטיחותי ואיכותי הן לעובדים והן לסביבה.


איכות סביבה:

משקר מנהלת את ההיבטים הסביבתיים שלה באחריות ובשאיפה לשיפור מתמיד. משקר שואפת להפחית את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות בשל פעילותה העסקית וזאת באמצעות מדיניות ברורה, מטרות ויעדים ישימים והטמעת חשיבות הנושא בקרב כלל העובדים באמצעות נהלים והדרכות.

מדיניות משקר - מדיניות איכות משולבת

מדיניות איכות משולבת המתבססת על דרישות התקנים הבאים:

45001
ISO-9001 / ISO-14001 / ISO / IS-9301.

מדיניות זו קובעת את כללי היסוד שהונהגו בחברה במטרה לעמוד באופן מלא בדרישות החוקיות, להשביע את רצון הלקוחות ויתר בעלי העניין של החברה, למזער את השפעותיה הסביבתיות של החברה, לשמור על הבטיחות בתעבורה, והבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית של עובדיה. כל זאת בתהליכי שיפור מתמיד, תוך חסכון וניצול יעיל של המשאבים העומדים לרשותה וצמצום ההשפעה הסביבתית.

הנהלת החברה רואה במשאב האנושי את הנכס החשוב ביותר העומד לרשותה והנדרש לביסוס חוסנה. לצורך זה הנהלת החברה מחויבת להתייעצות ולשיתוף עם עובדיה בתחום הבב"ת, ומרכזת החברה מאמץ מתמשך לשיפור כשירות עובדיה ויכולתם לעמוד באתגרים שנקבעים ע"י הנהלת החברה.

החברה רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות ומקפידה ומחויבת לעמוד בדרישות החוק, התקנים, התקנות ודרישות על פי כל דין והתנאים האחרים הנדרשים, וכחלק מתהליכי העבודה מפעילה תוכניות אכיפה פנימית מתאימות.

במסגרת היחסים עם לקוחותיה מקפידה הנהלת החברה על רמת שירות ותמיכה גבוהים, ועומדת בכל התחייבויותיה המסחריות.

הנהלת החברה רואה בספקיה, בקבלנים ועובדיהם שותפים עסקיים ולכן מפתחת ומטפחת את יחסיה איתם במטרה לשפר את יכולתם לעמוד בּדרישותיה.

הנהלת החברה מעודדת את כל עובדיה לפעול על מנת להבטיח שיפור מתמיד ומתמשך לאורך זמן.

הנהלת החברה מחויבת לספק תנאי עבודה בטוחים ובריאים לעובדיה, והיא פועלת לסילוק גורמי סיכון ולהצבת מטרות בתחום הבב"ת.

הנהלת החברה קבעה את הסיכון הקביל בתחום הבב"ת (ראה נוהל 33.0).מדיניות האיכות המשולבת תהיה זמינה לכלל בעלי העניין, לרבות עובדים, ותפורסם באתר האינטרנט של החברה ועל לוחות המודעות.

השאירו פרטיכם כאן
ונציגנו ישובו אליכם בהקדם !
להצבת מכונה ללא עלות

אנא מלאו פרטים
ונשמח לסייע

*
*
*