איכות הסביבה

איכות הסביבה


היבטים סביבתיים הם חלק בלתי נפרד מפעילות משקר. ולכן מטרת החברה היא למזער את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מפעילותה. משקר שואפת לשיפור מתמיד של ייעול מערכת איכות הסביבה.


משקר איכות הסביבה

עמידה בחוקים ותקנות
החברה נוקטת אמצעים  כדי  לעמוד בדרישות ע"פ דין ובדרישות אחרות שחלות עליה בתחום איכות סביבה. החברה פועלת כדי לצמצם עד כמה שניתן ובאופן מתמיד את ההשפעות הסביבתיות שלה מעבר לרף הציות לחוקים ותקנות.

צמצום השפעות סביבתיות כחלק מהפעילות העסקית
החברה פועלת בהתמדה כדי לזהות, לנטר ולצמצם את השפעותיה על הסביבה ובכל עת מייעלת את צריכת המשאבים הטבעיים שלה. הפעילות הסביבתית של החברה מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים:
•    אריזות ופסולת
•    מים ושפכים
•    פליטות לאוויר
 
הפעילות הסביבתית מבוצעת באמצעות יישום מערכות ניהול סביבתית מתקדמת שתומכת בתכנון סביבתי, בניהול מדדים, בהענקת הכשרה מקצועית, בהגברת המודעות בקרב העובדים ובהצבת יעדים שנתיים ברורים.

שותפות ושקיפות
•    החברה מיישמת את המדיניות במגוון הפעילויות בתוך החברה ומחוצה לה
•    החברה מעודדת שותפות של לקוחות וספקים בניהול בר קיימא המצמצם השפעות על הסביבה
•    החברה מחויבת להידברות עם מחזיקי עניין בנושאי האחריות החברתית-סביבתית.

השאירו פרטיכם כאן
ונציגנו ישובו אליכם בהקדם !
להצבת מכונה ללא עלות

אנא מלאו פרטים
ונשמח לסייע

*
*
*