תקנים


תקנים

תעודת פלטינה   תעודת הפלטינה הוענקה למשקר לאור קבלת 4 תקני ISO המפורטים מטה.
תעודת ISO   ISO 45001:2018 מערכת בריאות ובטיחות בתעסוקה. המערכת מבקרת את תהליכי העבודה בנושא בטיחות העובד בכל תחומי העיסוק בחברה.
תעודת ISO   ISO 14001:2015 מערכת ניהול סביבה. מערכת בין לאומית המבקרת תהליכי עבודה מוגדרים בנושא אחריות סביבתית, מתוך החלטה לצמצם את הפגיעה בסביבה הנגרמת במהלך הפעילות העסקית של החברה.

תעודת ISO

 

ISO 9001:2015 מערכת ניהול איכות. מערכת בין לאומית המבקרת תהליכי עבודה איכותיים מוגדרים ומוסדרים, באמצעות שיפור מתמיד ע"י ביצוע מבדקים, פעולות מתקנות ועוד.

 

ISO 9301 ניהול צי רכב,

 


 

 

משקר גיבשה מדיניות ברורה המנחה את כל עובדיה לפעול באופן בטיחותי ואיכותי הן לעובדים והן לסביבה.


איכות סביבה:
משקר מנהלת את ההיבטים הסביבתיים שלה באחריות ובשאיפה לשיפור מתמיד. משקר שואפת להפחית את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות בשל פעילותה העסקית וזאת באמצעות מדיניות ברורה, מטרות ויעדים ישימים והטמעת חשיבות הנושא בקרב כלל העובדים באמצעות נהלים והדרכות.מדיניות משקר:

בשל התנהלות החברה בעבודה לפי התקנים ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,

OHSAS 18001:2007, משקר מתחייבת לשמור על רמת איכות עבודה ולפעילות בת קיימא כמפורט בדגשי המנכ"ל:

  • ניהול מערכת איכות, מערכת בטיחות עובדים בתעסוקה ומערכת לניהול סביבה לפי דרישות התקנים (המפורטים מעלה)
  • חתירה למקצועיות ומצוינות
  • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים המבוצעים בחברה
  • פיתוח מדדי איכות במתן שירות
  • הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים
  • עמידה בדרישות ע"פ דין ודרישות אחרות, בחוקים, צווים ותקנות
  • קביעת תהליכי זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים ולפעול למזעורם תוך שיתוף עובדים ומנהלים כדי למנוע פגיעה בעובדים
  • שאיפה לשיפור מתמיד בכל תחומי התקן במשקר: תחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית, תחום איכות הסביבה ותחום האיכות
  • צמצום השפעות סביבתיות לרבות זיהומים והתייעלות בצריכת המשאבים הטבעיים
  • הידברות עם מחזיקי עניין בנושאי האחריות החברתית- ביבתית תוך שקיפות מלאה.
השאירו פרטיכם כאן
ונציגנו ישובו אליכם בהקדם !
להצבת מכונה ללא עלות

אנא מלאו פרטים
ונשמח לסייע

*
*
*